Kulcsképességek felismerésének fejlesztése képzés az ÖKOMAMA projekten belül

A trénig célja :
Azoknak a képességeknek a feltárása és számbavétele történik, melyeket az egyén önmaga megismerésében támogatja, valamint olyan szakmához nem kapcsolódó képességek felismerésének elősegítése és fejlesztésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, amelyek révén az egyén a munka világába sikeresebben léphet be, énképét megerősíteni.
A résztvevők gyakorlati példákon keresztül sajátíthatják el a hatékony és sikeres kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, együttműködési készség elemeit.
A tréning gyakorlatorientált és a csoportos foglalkozás keretében valósul meg.

Első turnus (2 csoport):   2012.07.02 – 2012.07.05
Második turnus (2 csoport):   2012.07.09 – 2012.07.12

A tréninget a Kontakt Alapítvány munkatársai tartják. A helyszínt a későbbiekben pontosítjuk. A tréningen való részvétel előfeltétele az ökoturizmus és ökogazdálkodási képzésbe való bevonáshoz!

A tréning ideje alatt is biztosítva lesz a gyerekfelügyelet, ha ezt a résztvevő igényli.